קישורים

קישורים לאתרים - רפואת אורחות חיים בארץ ובעולם

אתר משרד הבריאות - תכנית 2020 לעתיד בריא

אתר משרד הבריאות - תכנית אפשרי בריא

איגוד רופאי המשפחה האמריקאי

האיגוד האוסטרלי לרפואת אורחות חיים

המרכז לרפואת אורחות חיים – בוסטון, ארה"ב

הקולג' האמריקאי לרפואת אורחות חיים

הקולג' האירופאי לרפואת אורחות חיים

האגודה לבריאות הציבור

המועצה הלאומית לבריאות בקהילה

המועצה הלאומית לקידום בריאות

The Institute of Lifestyle Medicine

EUROPEAN SOCIETY OF LIFESTYLE MEDICINE

American Journal of Lifestyle Medicine

Medicine & Science in Sports & Exercise

Exercise is Medicine®: A Global Health Initiative

שווה בדיקה - המלצות מותאמות אישית לרפואה מונעת