אורחות חיים 07.02.2016

קורס רפואת אורחות חיים לרופאי משפחה - המנוע לחולל את השינוי

במהלך שנת 2011-2012 הועבר קורס ברפואת אורחות חיים ל- 26 רופאי משפחה. המשתתפים דווחו על עליה בתחושת המסוגלות, ברמת הידע ובאמונה ביעילות התערבות לקידום בריאות במרפאה. המסקנה - הקורס מהווה נדבך חשוב בשפור יכולות רופאי המשפחה ביעוץ לאורחות חיים במרפאה

רפואת אורחות חיים התפתחה בעשור האחרון על רקע עליה דרמטית בשכיחות המחלות הכרוניות הניתנות למניעה או לניהול טוב יותר בעזרת אורח חיים בריא. רופאי משפחה נמצאים בחזית הטיפול במצבים אילו אך חסרים לעיתים ידע ומיומנות להתמודד עמם.

במהלך שנת 2011-2012 הועבר קורס ברפואת אורחות חיים ל- 26 רופאי משפחה מסגרת השתלמות מטעם אגוד רופאי המשפחה בישראל במטרה לבדוק ישימות התכנית והשפעתה על הרופאים.

הועברו שאלונים בהתחלה ובסיום הקורס לכלל המשתתפים ולקבוצת בקורת של רופאים שהשתתפו בקורס בנושא אחר. נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצת הרופאים שהשתתפה בקורס אורחות חיים בהשוואה לקבוצת הביקורת. הרופאים דווחו על עליה בתחושת המסוגלות, ברמת הידע ובאמונה ביעילות ההתערבות לקדום אורחות חיים במרפאה.

מסקנתנו היא שקורס רפואת אורחות חיים מהווה נדבך חשוב בשיפור ידע, עמדות והתנהגות רופאי משפחה כלפי יעוץ לאורחות חיים במרפאה. מומלץ לשקול הכנסת תכנים אילו לתכניות הלימוד וההתעדכנות ברפואת המשפחה.

למאמר המלא שפורסם ב PMJ- לחצו כאן

נושאים קשורים:  אורחות חיים,  חוגים,  הודעות,  קורסים
תגובות