חדשות 03.08.2017

משרד הבריאות: הנחיות חדשות להוצאת אישורי מחלה

הנחיות חדשות יאפשרו לרופא שיקול דעת בהנפקת אישורי מחלה בכפוף לשורה של מגבלות. בנוסף, לא יפורט האבחון הרפואי באישור המחלה כדי לא לפגוע בפרטיות העובד

אישור מחלה לעובד יכול להינתן גם ללא צורך בהגעה למרפאה, כל עוד מדובר בארבעה ימי היעדרות לכל היותר - כך מבהיר משרד הבריאות בחוזר חדש לרופאים, שכולל בעיקר ריענון של הנחיות שונות בצורה של מקבץ ברור ומחייב.
על פי החוזר, עליו חתומה ראש מינהל הרפואה במשרד, ד"ר ורד עזרא, הרופא יורשה להעניק ימי מחלה נוספים מבלי לפגוש במטופל במקרים מיוחדים שבהם מובן מאליו כי הם נדרשים, כמו לאחר ניתוח. עוד קובע החוזר כי לאישור המחלה חייב להיות תיעוד בגיליון הרפואי של המטופל, אך בתעודת המחלה עצמה שניתן לו אין צורך לציין את האבחון הרפואי כדי לשמור על פרטיותו מול המעסיק ולמנוע מקרים בהם המעסיק חושד כי סיבת המחלה אולי אינה מצדיקה את ימי ההיעדרות. לפי החוזר, בתעודת המחלה ייכתב מעתה: "עקב בעיה רפואית הרשומה בתיק הרפואי".
מאידך, החוזר מבהיר כי על הרופא להימנע ככל האפשר מהנפקת אישור מחלה "בדיעבד", אולם על פי שיקול דעתו של הרופא ובהתאם למצבו הרפואי של המטופל ניתן להעניק אישור כזה כל זמן שתקופת המחלה המדוברת נוגעת לכל היותר לחודש הקודם ולא יותר מארבעה ימי מחלה.

החוזר מבהיר כי "אין לתת תעודת מחלה מראש" – כלומר בגין מחלה שתחילתה "בתאריך עתידי". בכל הנוגע לתקופות מחלה ממושכות, החוזר קובע כי רופאים רשאים להעניק אישור לתקופה של עד 30 ימי מחלה אחת. תעודות מחלה לתקופות ממושכות יותר מחייבות נימוק בכתב מרופא מומחה ממערך הרפואה היועצת, כלומר מעבר לרופא משפחה או רופא ילדים. רופאים אלה רשאים להנפיק גם אישור מחלה רגיל ולא יהיה עוד צורך לבקש אישור מרופא המשפחה במקרה של ביקור אצל רופא יועץ.

עוד מדגיש החוזר כי היעדרות של ילדים מבית הספר למשך עד ארבעה ימים, אינה מחייבת אישור רופא.

נושאים קשורים:  הנחיות משרד הבריאות,  אישור מחלה,  חוזר משרד הבריאות,  ימי מחלה,  רפואת משפחה,  רופאים מומחים,  מחקרים
תגובות