יתר לחץ דם 06.06.2018

רפואת משפחה והטכנולוגיות החדשות למדידת לחץ דם

התפישות של רופאי המשפחה בנוגע לטכנולוגיות למדידה עצמית לצורך תמיכה בהיענות לטיפול ובאיזון לחץ הדם בקרב מטופלים עם יתר לחץ דם

התערבויות טיפוליות דיגיטליות, לדוגמה אלו שניתן להשתמש בהן דרך אפליקציות בפלאפון או מדידת לחץ דם במכשירים ניידים, מאפשרות דרך חדשה, הניתנת למדידה ועשויה אף להיות בעלת עלות-תועלת, לשיפור הניהול העצמי של יתר לחץ דם.

כמו באנגליה, כך גם באירלנד, מרבית הניהול של מצבי יתר לחץ דם נעשה ע"י רופאי משפחה. כתוצאה מכך, חשוב מאוד לחקור את האופן שבו רופאי המשפחה מרגישים כלפי המגמה הצומחת של שיטות למעקב עצמי אחר לחץ הדם ואת אופן השימוש שלהם בשיטות אלה.

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון את התפיסות של רופאי המשפחה בנוגע לטכנולוגיות למדידה עצמית של לחץ דם לצורך תמיכה בהיענות לטיפול ובאיזון לחץ הדם בקרב מטופלים עם יתר לחץ דם.

החוקרים ביצעו מחקר ראיונות איכותני אשר התבסס על האוכלוסיה במערב אירלנד. במחקר, שהיה בנוי על ראיונות מובנים למחצה, השתתפו עשרה רופאי משפחה. החוקרים ביצעו אנליזה תמטית על המידע שנאסף.

החוקרים זיהו שלושה נושאים מרכזיים: טווח שימוש בהווה ופוטנציאל עתידי, הסמכה ואחריות. תוצאות המחקר הראו שרופאי המשפחה הצליחו לראות את היתרונות הקיימים בשימוש בטכנולוגיות הללו, כמו למשל מדידות מדויקות יותר של לחץ הדם והפוטנציאל למעורבות של המטופל בניהול המחלה.

מסקנות נוספות שעלו מן המחקר היו שרופאי משפחה חוששים מעלייה בעומס כתוצאה מעלייה בכמות המידע הנאסף ועלייה בשימוש בשירותי בריאות בקרב "בריאים מודאגים".

מקור:

Morrissey, E.C. et al.(2018) Family Practice 35,3

נושאים קשורים:  מחקרים,  מכשיר למדידה עצמית של לחץ דם,  יתר לחץ דם,  רפואה ראשונית,  מחקר איכותני,  טכנולוגיה
תגובות