סרטן המעי הגס 16.07.2018

גילויים חדשים לגבי הפתוגנזה של סרטן המעי הגס

במחקר נבחן הקשר בין FOXO3, NCOA3 ו-TCF7L2 לפנוטיפים של מסלול Ras על ידי שימוש בסקירת forward genetics בתאים הומניים של סרטן המעי הגס

בכ-60% ממקרי הסרטן במעי הגס נמצאו מוטציות בגנים KRAS, BRAF ו–ERBBs אשר מהווים חלק ממסלול ה-Ras. כיום, טרם ידוע האם ביתר המקרים לא קיימות מוטציות הקשורות למסלול Ras או שמא המוטציות במקרים אלה מתרחשות בגנים שעדיין לא יודעים כי הם קשורים לאותו מסלול.

על מנת לבחון את האפשרות השנייה ולהרחיב את הידע בנוגע לגנים המשתתפים במסלול Ras, החוקרים השתמשו בטרנספוזון מוטגני (transposon mutagenesis) רחב של שתי מערכות תאים הומניים של סרטן המעי הגס בהם נמנעה הפעילות של האללים של KRAS או BRAF. הפעולה בוצעה על מנת לזהות גנים המאפשרים גדילת תאים בתנאים של גלוקוז נמוך. גדילת תאים בגלוקוז נמוך מהווה פנוטיפ של מסלול Ras.

החוקרים מצאו כי מתוך 163 הגנים שנבדקו בשתי מערכות גנטיות שונות, שליש היו גנים ידועים אשר מקושרים לסרטן וחמישית היו קשורים למסלולי EGFR/RAS/MAPK. כאשר בוצעה השוואה למאגרי מידע קיימים של ריצוף גנים הקשורים לסרטן, זוהו תשעה גנים אשר עברו מוטציה בסרטן המעי הגס.

מתוך גנים אלה, השתקה של FOXO3, NCOA3 ו-TCF7L2 הובילה לצמיחה של תאים בתנאי גלוקוז נמוכים אך הפחיתה זרחון של MEK/ MAPK, הפחיתה גדילה בלתי תלויה מעוגנת וויסתה ביטוי של חלבונים כמו GLUT1 וחלבונים אחרים הקשורים למסלול Ras. השתקה של הגנים NCOA3 ו-FOXO3 הפחיתה בצורה משמעותית את הרגישות ל-cetuximab בתאים עם מוטציה ב-KRAS אך לא בתאים רגילים.

המחקר הנוכחי מבסס את הרעיון שסקירות גנטיות רחבות מסוג forward genetics, המבוססות על תאי אדם, יכולות לזהות את הקשר בין גנים למסלולים מסוימים בעלי חשיבות קלינית בסרטן המעי הגס.

מקור: 

Kundu, S. et al. (2018) Genome Medicine. 10,2

נושאים קשורים:  מחקרים,  Forward genetics,  piggyBac transposon,  סרטן המעי הגס,  מסלול Ras
תגובות