הפטיטיס C 17.07.2018

סילוק HCV בטיפולים אנטי-ויראליים והסיכון לקרצינומה הפטוצלולרית

בחולים שהשיגו תגובה וירולוגית ממושכת לאחר טיפול עם תרופות אנטי-ויראליות ישירות, יש הפחתת סיכון של 71% לפתח קרצינומה הפטוצלולרית

ויוירוס הפטיטיס, הדמייה תלת ממדית
וירוס הפטיטיס, הדמייה תלת ממדית

נכון להיום, לא ברור האם טיפולים אנטי-ויראליים ישירים (direct anti-viral agents - DAA) הגורמים לתגובה וירולוגית ממושכת (sustained virologic response - SVR) מפחיתים את הסיכון לקרצינומה הפטוצלולרית (HCC) בחולים עם זיהום HCV. במחקר זה, החוקרים ביקשו לקבוע את ההשפעה של SVR הנגרמת על ידי DAA על הסיכון ל-HCC.

לטובת העבודה, החוקרים זיהו 62,354 חולים אשר התחילו טיפול אנטי-ויראלי במסגרת תוכנית ה-Veterans Affairsי(VA) האמריקאית בין ה-1 לינואר 1999 ל-31 לדצמבר 2015. מבין המשתתפים, 35,871 (58%) טופלו עם פרוטוקולים המכילים אינטרפרון בלבד, 4,535 (7.2%) קיבלו DAA ואינטרפרון ו-21,948 (35%) קיבלו DAA בלבד.

החוקרים עקבו באופן רטרוספקטיבי אחרי החולים עד 15 ליוני 2017 על מנת לזהות היארעות HCC. בוצע שימוש במודל Cox לחישוב הקשר בין SVR והסיכון ל-HCC והקשר בין סוג הטיפול לסיכון ל-HCC.

החוקרים זיהו 3,271 מקרי HCC שאובחנו לפחות 180 ימים לאחר תחילת הטיפול האנטי-ויראלי במהלך זמן מעקב ממוצע של 6.1 שנים. ההיארעות של HCC הייתה הגבוהה ביותר בחולים עם שחמת וכשלון טיפולי (3.25 לכל 100 שנות חיים) ולאחר מכן בחולים עם שחמת ו-SVRי(1.97), ללא שחמת ועם כישלון טיפולי (0.87) וללא שחמת עם SVRי(0.24). SVR נמצאה כקשורה בהפחתה מובהקת סטטיסטית בסיכון ל-HCC במודל רב-משתני ללא תלות בסוג הפרוטוקול הטיפולי.

עם זאת בקבוצה שקיבלה DAA נצפתה ההפחתה הגדולה ביותר (יחס סיכונים מתוקנן 0.29; רווח בר-סמך 95%: 0.23-0.37). קבלת DAA בלבד או DAA יחד עם אינטרפרון לא נמצאה כקשורה בסיכון מוגבר ל-HCC לעומת קבלת אינטרפרון בלבד.

מסקנת החוקרים היא כי SVR המושגת על ידי טיפול עם DAA קשורה בהפחתת סיכון של 71% לפתח HCC. טיפול עם DAA לא קשור בסיכון מוגבר ל-HCC לעומת טיפול עם אינטרפרון.

מקור: 

Ioannou. G.N. et al.  (2017) Journal of Hepatology. 68(1), 25

נושאים קשורים:  מחקרים,  HCV,  DAA,  אינטרפרון,  קרצינומה הפטוצלולרית
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות