הפטיטיס C 08.08.2018

ההימצאות של הפטיטיס C בקרב אוכלוסיות בסיכון באירופה

המחקר הדגים כי ההימצאות של HCV גבוהה ביותר בקרב אסירים ומשתמשי סמים תוך-ורידים ונמוכה יחסית בקרב גברים המקיימים יחסי מין עם גברים

בשנת 2016, ארגון הבריאות העולמי הציב יעד לחיסול נגיף ה-HCV עד שנת 2030. מידע אפידימיולוגי מהימן נמצא בבסיס כל ניסיונות חיסול הנגיף וסקירה שיטתית זו מספקת הערכות לגבי הימצאות HBsAg ו-Anti-HCV באיחוד האירופאי ובאזור הכלכלי האירופאי בשלוש אוכלוסיות בסיכון - אסירים, גברים המקיימים יחסי מין עם גברים (MSM) ומזריקי סמים תוך-ורידיים (PWID).

הערכות הימצאות בקרב שלוש אוכלוסיות אלו נלקחה ממספר מקורות. סקירה שיטתית של ספרות בין השנים 2005-2015 בוצעה ללא מגבלות לשוניות על מנת לזהות מחקרים באנשים כלואים ו-MSM עם סטטוס HIV שלילי או שאינו ידוע. המחקרים עברו בדיקה להטיות מידע והערכות באיכות גבוהה בוצעו ברמה המדינתית. מידע לגבי PWID נלקח ממאגר ה-EMCDAAי(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction).

למרות פערים, החוקרים זיהו 68 הערכות הימצאות HBsAg ו-anti-HCV ב-23 מתוך 31 מדינות שנבדקו. מתוך הערכות אלו, 44 היו עם הימצאות בינונית או גבוהה לפי סף האנדמיות של ארגון הבריאות העולמי (שני אחוז ומעלה). ממצאים אלו כללו 20 מתוך 23 הערכות בקרב מזריקי סמים, 20 מתוך 28 הערכות באיכות גבוהה בקרב כלואים וארבע מתוך 17 הערכות בקרב MSM. ככלל, ההימצאות הגבוהה ביותר של HBsAg נמצאה בקרב כלואים (טווח של 0.3-25.2%) ולאחר מכן PWIDי(0.5-6.1%) ו-MSMי(0.0-1.4%). ההימצאות הגבוהה ביותר של Anti-HCV נמצאה בקרב כלואים (4.3-86.3%) ומזריקי סמים (13.8-84.3%) ולאחר מכן בקרב MSMי(0.0-4.7%).

מסקנת החוקרים היא כי יש צורך בתעדוף אוכלוסיית הכלואים לצורך בדיקות סקר ל-HBV ו-HCV לאור ההימצאות הגבוהה של מחלות אלו בקרבם. ממצאי המחקר אינם תומכים בהגדרה של MSM כאוכלוסייה הנמצאת בסיכון       גבוה לזיהום כרוני ב-HBV. עם זאת, גברים המקיימים יחסי מין עם גברים עדיין מועמדים לגילוי נגיפי פעיל לאור הראיות הגוברות הנוגעות להעברה של הפטיטיס בקרב אוכלוסייה זו יחד עם יחסי הגומלין המורכבים בין HIV ל-HBV ו-HCV.

מקור:                                                                                              

Falla, A.M. et al.  (2017) BMC Infectious Diseases. 18, 79

נושאים קשורים:  מחקרים,  HCV,  אפידימיולוגיה,  חיסול הנגיף,  HBV,  אסירים,  משתמשי סמים,  גברים המקיימים יחסי מין עם גברים
תגובות