בריאות הנפש והתנהגות מינית 16.08.2018

התנהגות מינית מסוכנת בקרב צעירים עם הפרעות נפשיות

שכיחות התנהגויות מיניות בסיכון גבוה, תוצאות התנהגויות אלו והגורמים הקשורים אליהן בקרב צעירים הנזקקים לשירותי בריאות הנפש

התנהגות מינית. אילוסטרציה

מחקר שבחן את מאפייני ההתנהגות המינית בקרב צעירים בגילאי 15-25 שפנו לשירותי בריאות הנפש לנוער, מצא כי כ-75% מהם היו פעילים מינית, רובם נבדקו עבור מחלות מין מידבקות וכשליש מהם לא השתמשו באמצעי מניעה באופן קבוע. עם זאת, אין קשר בין המאפיינים הקליניים או חומרת התסמינים לבין התנהגות מינית מסוכנת בקרב מטופלים אלה.

המחקר ביקש לקבוע את השכיחות של התנהגויות מיניות בסיכון גבוה, תוצאות התנהגויות אלו והגורמים הקשורים אליהן בקרב אנשים צעירים הנזקקים לשירותי בריאות הנפש לנוער.

מחקר זה היה סקר חתך רוחבי של 103 צעירים בגילאי 15-25 שבוצע בארבע מרפאות מומחים לבריאות הנפש. שאלון בריאות מינית לתלמידי חטיבות ביניים ותיכונים הותאם למטרות המחקר. תסמיני בריאות הנפש הוערכו באמצעות סולם הדירוג הפסיכיאטרי הקצר (Brief Psychiatric Rating Scale - BRPS).

הגיל הממוצע היה 20.9 (סטיית תקן ± 2.8) שנים ו-50% ממשתתפי המחקר היו נשים, 41.7% היו גברים ו-7.7% היו טרנסג'נדרים. 52.4% (n=54) מהמשתתפים הגיעו למרפאה למניעה וטיפול מוקדם בפסיכוזה (The Early Psychosis Prevention and Intervention Centre – EPPIC clinic); 15.6%י(n=16) ביקרו במרפאה לפסיכוזה בסיכון גבוה מאוד (Personal Assessment and Crisis Evaluation – PACE clinic);י19.4% (n=20) ביקרו במרפאה להפרעות אישיות (Helping Young People Early – HYPE clinic); ו-12.6% (n=13) ביקרו במרפאה למצבי רוח (Youth Mood Clinic - YMC). הציון הממוצע ב-BRPS היה 47.7 (סטיית תקן  ±12.2).

77.7% מהצעירים היו פעילים מינית בעבר ומביניהם, 37.5% לא השתמשו באמצעי מניעה באופן קבוע, 26.3% היו בעבר בהריון ו-95.2% ממקרים אלו היו הריונות לא מתוכננים. 68.8% דיווחו כי נבדקו עבור מחלות מין זיהומיות ו-25.5% נמצאו חיוביים למחלות אלו. חומרת התסמינים או המאפיינים הקליניים לא נקשרו לעיסוק בהתנהגויות מיניות בסיכון גבוה.

תוצאות אלו מעידות כי לצעירים עם הפרעות נפשיות יש צרכים רבים ביחס לבריאות מינית וניתן להתייחס אליהם על ידי הכללת מסלולי הפניה לשירותי בריאות מינית בשירותי הטיפול המוקדמים.

מקור:

Early Interv Psychiatry. 2018 Jun 19. doi: 10.1111/eip.12688. [Epub ahead of print] High-risk sexual behaviour in young people with mental health disorders.

נושאים קשורים:  פסיכיאטריה,  בריאות הנפש,  התנהגות מינית מסוכנת,  סולם הדירוג הפסיכיאטרי הקצר,  הריון לא מתוכנן,  מחלות מין,  אמצעי מניעה,  מחקרים
תגובות