סרטן השד 20.09.2018

השפעת סרטן שד גרורתי עם גרורות לעצם על תוצאי ניסויים קליניים והערכה רדיולוגית

סקירה של 13 ניסויים קליניים: ההבדלים בין התוצאים ובהערכה הרדיולוגית של מטופלים עם סרטן שד גרורתי עם גרורות לעצם בלבד בהשוואה לשתי תת קבוצות אחרות של סרטן שד גרורתי

כיום קיים מעט מידע בנוגע לתוצאים ולפרופורציה של מטופלים עם סרטן שד גרורתי (MBC- metastatic breast cancer) עם גרורות לעצמות בלבד (BO – bone only).

מטרת המחקר היתה לתאר את התוצאים השונים של מטופלים עם BO MBC בניסויים קליניים ולבדוק האם קיימות סתירות בפירוש הרדיולוגי בין החוקרים ובין BICR - blinded independent central review.

לצורך האנליזה, החוקרים השתמשו במידע בנוגע ל-10,521 מטופלים שהשתתפו ב-13 ניסויים פרוספקטיביים שבוצעו על טיפולים ראשוניים או משלימים ל-MBC שהיו בתהליך של קבלת אישור כתרופה חדשה (New Drug) או כתרופה ביולוגית (Biologics License) משנת 2005.

החוקרים בדקו שלוש תתי קבוצות: BO, גרורות בעצמות יחד עם גרורות באזורים נוספים (BWO- bone with other metastases) ומטופלים ללא גרורות בעצמות (NBM- no bone metastases). החוקרים חישבו את שיעור האי-ההתאמה בשלב מוקדם ובשלב מאוחר בקרב 3,733 ו-2,813 מטופלים שעברו BICR, בהתאמה.

מתוך כל המחקרים שנבדקו, נמצאו 49% מטופלים עם גרורות בעצמות (טווח: 42% עד 73%). מחלה שהיא BO נמצאה בקרב 12.5% מהמטופלים (טווח: 4% עד 26%), עם תלות בתת הסוג של המחלה.

כאשר החוקרים העריכו את שיעור ההישרדות ללא התקדמות המחלה (PFS- progression-free survival) ואת ההישרדות הכוללת (OS – overall survival) של המטופלים, נמצא כי התוצאים של תת קבוצת ה-BO היו טובים יותר מאלה של תתי קבוצות אחרות ( יחס הסיכונים של BO בהשוואה ל- BWO  בהקשר של PFS: 0.64, רווח בר סמך 95%: 0.591-0.696 ; יחס הסיכונים של BO בהשוואה ל-NBM PF בהקשר של PFS: 0.70, רווח בר סמך 95%: 0.65-0.76 ; יחס הסיכונים של BO בהשוואה ל-BWO בהקשר של OS: 0.56, רווח בר סמך 95%: 0.50-0.61;  יחס הסיכונים של BO בהשוואה ל-NBM בהקשר של OS : 0.68, רווח בר סמך 95%: 0.61-0.76.

בנוסף, החוקרים מצאו כי שיעורי אי-התאמה המוקדמים היו גבוהים יותר ושיעורי אי-התאמה המאוחרים היו נמוכים יותר בקרב קבוצת ה-BO בהשוואה לקבוצות ה-BWO וה-NBM.

הסקירה הנוכחית מהווה את האנליזה הגדולה ביותר שבוצעה עד כה על מידע הקשור לקבוצת ה-BO המהווה תת קבוצה של MBC. מסקנות החוקרים היו כי שלתת הסוג BO, ישנם מאפייני התפתחות שונים בהשוואה ליתר ה-MBC. כמו כן, החוקרים מצאו כי ככל הנראה קיים הבדל באופן בו חוקרים מקומיים ביצעו הערכה של התקדמות המחלה ב-BO בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות.

מקור:

Wedam, S.B. et al. (2018) Journal of Clinical Oncology 36,12.

http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2017.74.6917

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן השד,  גרורות,  מאפיינים רדיולוגיים,  הישרדות ללא מחלה,  הישרדות כוללת,  גרורות בעצמות
תגובות