סרטן השד 26.09.2018

בעשור האחרון, מגמת ירידה של כ-2% בכל שנה בתמותה מסרטן השד בישראל

נתונים עדכניים על סרטן השד בישראל לקראת פתיחת חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן השד

האגודה למלחמה בסרטן, בשיתוף משרד הבריאות מפרסמים את הנתונים המעודכנים בישראל לקראת פתיחת חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן השד 2018, אשר מצוין בישראל ובעולם במהלך חודש אוקטובר.

מהנתונים עולה כי היום חיות בישראל 22,481 נשים שאובחנו עם סרטן השד, שהחלימו או שעדיין מתמודדות עם המחלה. 19,889 מהן אובחנו עם מחלה חודרנית, ו-2,592 נשים אובחנו עם מחלה ממוקדת בשלב מוקדם.

מירי זיו, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן, מדגישה כי: "נכון להיום, האמצעי היעיל ביותר נגד סרטן השד הינו הגילוי המוקדם. ככל שהמחלה מאובחנת בשלבים המוקדמים עולים סיכויי הריפוי לכ-90% ויותר. אני קוראת לכל הנשים לקחת אחריות על בריאותן ולאמץ אורח חיים בריא, אשר הוכח מדעית כמפחית משמעותית את הסיכון לחלות. במקביל לכך יש להיבדק על פי ההנחיות בהתאם לגיל, ולהכיר את הגוף ואת מצבו הרגיל, כך שבכל מצב, אם מתגלה שינוי, חשוב לפנות מיד לרופא ולהתעקש על בירור טיבו".

 פרופ' ליטל קינן בוקר, סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות, מסבירה כי: "בשנת 2015 היווה סרטן חודרני של השד כשליש מכלל הגידולים החודרניים בנשים (32.4% מכלל האבחנות החדשות של סרטן בנשים יהודיות, 33.3% בערביות ו-32.2%, ב"אחרות"). בסה"כ אובחנו בשנה זו 4,846 חולות חדשות עם סרטן חודרני של השד, מהן 4,140 יהודיות (85%), 470 ערביות (10%) ו-236 חולות "אחרות" (5%).

בשנת 2015 אובחנו 633 חולות חדשות עם סרטן ממוקד של השד, מהן 583 יהודיות (92%), 30 ערביות (5%) ו-20 חולות "אחרות" (3%). בשנת 2015 היוו גידולים ממוקדים של השד כ-13% מכלל האבחנות של סרטן השד בנשים. שיעורי ההיארעות המתוקננים לגיל ל-100,000 של סרטן ממוקד של השד בשנת 2015 היו 14.9 ביהודיות, 4.6 בערביות ו-7.1 ב"אחרות".

הנתונים המעודכנים ביותר, נכון לאוקטובר 2018:

 • סרטן השד הוא המחלה הממאירה השכיחה ביותר בנשים בישראל (יהודיות, ערביות, "אחרות"); סרטן השד אחראי לכשליש ממקרי הסרטן החדשים בכלל הנשים. בשנת 2015 אובחנו כ- 5,500 חולות חדשות עם גידול בשד: כ- 4,800 עם גידול חודרני וכ-630 עם גידול ממוקד.
 • עיקר התחלואה הוא בנשים מעל גיל 50; הסיכון הגבוה ביותר נצפה בנשים בקבוצות הגיל המבוגרות.
 • המגמה העיתית בהיארעות של סרטן חודרני של השד בקרב יהודיות הייתה יציבה בשנים 1985-1980, לאחר מכן, בשנים 1990-1985, נצפתה עלייה מובהקת בהיארעות, ואילו בשנים 2015-1990 המגמה שוב התייצבה; בקרב ערביות נצפתה עלייה מובהקת בהיארעות לאורך כל התקופה, בקצב מהיר בין 2002-1980, ובקצב מתון יותר בין 2002-2015.
 • המגמה העיתית בהיארעות של סרטן ממוקד של השד בקרב יהודיות הייתה יציבה בשנים 1985-1980, לאחר מכן נצפתה עלייה מובהקת, תחילה בקצב מהיר, כצפוי בעת התחלת הפעלת תוכנית לגילוי מוקדם (1990-1985), שהואט בהמשך (2000-1990) והפך איטי עוד יותר בשנים 2015-2000. בערביות נבחנה המגמה העיתית רק מאז 1990, ונצפתה עלייה מובהקת בשנים 2006-1990, ולאחר מכן התייצבות.
 • ההישרדות היחסית לחמש שנים מסרטן השד בישראל בקרב נשים שאובחנו בתקופה 2009-2005 גבוהה מאוד יחסית לממוצע ה-OECD:י 89.7% בקרב יהודיות ו-84.4% בקרב ערביות.
 • בשנת 2015 נפטרו מסרטן חודרני של השד כ-1,000 נשים בישראל. זהו הגורם השכיח ביותר לתמותה מסרטן בקרב נשים: כשישית מכלל התמותה מסרטן בנשים יהודיות, כרבע מכלל התמותה מסרטן בקרב נשים ערביות וכחמישית מכלל התמותה מסרטן בקרב נשים "אחרות". עיקר התמותה הוא בנשים בקבוצות הגיל המבוגרות.
 • בקרב יהודיות, המגמה העיתית של תמותה מסרטן חודרני של השד בתקופה 2014-1980 הייתה במגמת עלייה קלה בשנים 1995-1980. מאז 1995 נצפית מגמת ירידה מובהקת בתמותה מסרטן השד. במצטבר, מאז 2005 הירידה בתמותה מסרטן השד בנשים יהודיות היא של כ-25%. בקרב ערביות, נצפתה מגמת עלייה מובהקת לאורך כל התקופה 1980-2015. זאת במקביל לעלייה מובהקת בהיארעות באותה תקופה.
 • בהשוואה למדינות ה-OECD, בישראל שיעור ההיארעות, שיעור התמותה, אבל גם שיעור ביצוע ממוגרפיה לגילוי מוקדם של סרטן השד ושיעור ההישרדות היחסי לחמש שנים מהמחלה - גבוהים מהממוצע.

השוואה בינלאומית

 • על פי נתוני ה-OECD לשנת 2013, שיעור ההיארעות (מספר המקרים החדשים) של סרטן השד בנשים בישראל בשנת 2012 היה מעט גבוה מממוצע 34 מדינות ב-OECD; על פי נתונים אלה נמצאת ישראל במקום ה-16.
 • על פי נתוני ה-OECD, סרטן השד אחראי ל-15% מכלל התמותה מסרטן בקרב נשים. בישראל בשנת 2015 שיעור התמותה מסרטן השד היה מעל השיעור הממוצע (24.9 ל-100,000) ב-41 מדינות OECD, וישראל נמצאה במקום השמיני אחרי אירלנד, איסלנד, הונגריה, דנמרק, הולנד, בלגיה וסלובניה. עם זאת, חלה בישראל ירידה בשיעור התמותה מסרטן השד - כמו גם ברוב מדינות ה-OECD - בהשוואה לשיעור התמותה בשנת 2005: קיימת ירידה מצטברת של כ-25% במהלך תקופה זו.
 • שיעור ביצוע ממוגרפיה לצורך גילוי מוקדם של סרטן השד בקרב בנות 69-50 בשנתיים האחרונות הושווה בין 33 מדינות ה-OECD בין 2005 ל-2015. בהשוואה זו ישראל (71% בשנת 2015) נמצאה מעל לממוצע ה-OECDי(60.8% בשנת 2015) ובמקום גבוה יחסית, אחרי פינלנד, סלובניה, ספרד, ארה"ב, הולנד, נורבגיה, בריטניה, אירלנד, אוסטריה וניו זילנד. לעומת שנת 2005, נצפתה עלייה או יציבות בשיעורי ביצוע ממוגרפיה כמעט בכל המדינות.
 • הישרדות מסרטן השד לחמש שנים ב-31 מדינות ה-OECD נבחנה עבור התקופות 2004-2000 ו-2014-2010. ישראל (88.2% בתקופה 2014-2010) נמצאה במקום ה-14 מעל לממוצע ה-OECDי(85%) – אחרי קוסטה ריקה, ארה"ב, אוסטרליה, יפן, איסלנד, שבדיה, פינלנד וקנדה. בהשוואה לתקופת הזמן 2004-2000,  בתקופה 2014-2010 נצפתה עלייה או יציבות בשיעורי ההישרדות ל-5 שנים כמעט בכל המדינות.

 תוכנית הממוגרפיה - עלייה בשיעור הנשים שמאובחנות בשלב מוקדם

גילוי מוקדם באמצעות תוכניות סריקה (screening) הוכח כמפחית את התמותה מסרטן השד וכמאפשר לשנות את מהלך המחלה. התוכנית בישראל הוקמה בתחילת שנות ה-90 ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ומופעלת מאז בשיתוף משרד הבריאות על בסיס ראיות מניסויים קליניים וקווים מנחים של גופים מקצועיים.

התוכנית מיועדת לנשים בגיל 74-50 בסיכון רגיל למחלה, עבורן מומלצת בדיקת ממוגרפיה שגרתית אחת לשנתיים, ולנשים בנות 40 ומעלה בסיכון מוגבר למחלה מסיבות שונות, עבורן מומלצת ממוגרפיה אחת לשנה. אחד מהפרמטרים ליעילותה של תוכנית סינון הוא עלייה בשיעור הנשים שמאובחנות בשלב מחלה מוקדם.

נתונים לגבי שלב המחלה בעת האבחנה קיימים ברישום הלאומי לסרטן עבור כ75% מכלל המאובחנות עם המחלה מאז שנת 2000. בקרב החולות עבורן קיים המידע, עלה בשנים האחרונות שיעור הנשים שמאובחנות עם מחלה בשלב מוקדם (ממוקד, או עם התפשטות מקומית בלבד): בשנת 2015, 64% מכלל החולות החדשות אובחנו עם מחלה בשלב זה, לעומת 58% מהחולות שאובחנו בשנת 2005. כשליש (33%) מהחולות החדשות בשנת 2015 אובחנו עם מחלה מפושטת אזורית (לרקמות סמוכות ו/או לבלוטות הלימפה), לעומת 38% בשנים 2005. שיעור החולות שאובחנו עם מחלה גרורתית ב-2015 ירד ועומד על 2.6%, לעומת 3.6% בשנת 2005.

לחצו כאן לקריאת הדוח המלא של הרישום הלאומי לסרטן במשרד הבריאות

נושאים קשורים:  סרטן השד,  האגודה למלחמה בסרטן,  ממוגרפיה,  מחקרים
תגובות