מצורפת הצעה לארגון והפעלת פעילות למרפאת דובונים.

מקווה שתמצאו את ההסבר מובן. לרשותכם לתמיכה, הסבר נוסף ומשוב -
דר' מני עמראן Meni.Amran@gmail.com

נושאים קשורים:  הודעות