כאב ראש 10.08.2020

פעילות גופנית משפיעה לטובה על כאבי ראש

חוקרים סבורים כי פעילות גופנית משפיעה באופן חיובי על כאבי ראש, אם כי לא ברורה השפעתה של העצימות שבה היא מתבצעת

יש מידע רב על ההשפעה החיובית של פעילות גופנית סדירה על איכות החיים של אנשים הסובלים מכאבי ראש. עם זאת, לא מובן האם ההשפעות החיוביות על כאבי הראש (על עוצמתם, התדירות שלהם ומשכם) תלויות בעצימות של הפעילות הגופנית.

מטרת חוקרים היתה לחקור את ההשפעות של רמות שונות של עצימות באימונים על פרמטרים הקשורים לכאב הראש.

החוקרים ביצעו סקירה שיטתית של מחקרים קליניים העוסקים בהשפעה של פעילות גופנית על כאבי ראש, ללא מגבלת זמן או שפה. לאחר מכן, השתמשו בסולם TESTEX, על מנת להעריך את האיכות המתודולוגית של המאמרים.

החוקרים מצאו 16 מאמרים שאותם כללו במחקר, בהם סוג ההתערבות היתה אימון אירובי ואימון התנגדות. הם דיווחו כי התוצאים העיקריים היו השפעה חיובית של הפעילות הגופנית על תסמיני מיגרנה, על כאבי ראש תעוקתיים ואחרים והפחתה בשימוש בתרופות לכאבי ראש.

מנגד, החוקרים מצאו כי המחקרים לא סיפקו מידע על עצימות האימון, במיוחד כאלה שעסקו בתרגילים אירוביים. מסתבר כי רמות העצימות השונות אליהן מגיעים באימונים אירוביים היו תחת בקרה סובייקטיבית ברובה, ואימוני ההתנגדות נעו בין 10% ל-80% ממספר החזרות המירבי.

החוקרים הגיעו למסקנה כי לפעילות גופנית אכן השפעה חיובית על תדירות וחומרת התקפי כאב ראש, אם כי המחקרים שהוצגו בסקירה זו לא סיפקו נתונים חד משמעיים בנוגע למאפייני הפעילות הגופנית.

מקור:

Machado-Oliveira, L. et al. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation 2020; 99(5); 390-396. doi: 10.1097/PHM.0000000000001349

נושאים קשורים:  מחקרים,  עצימות של פעילות גופנית,  כאבי ראש,  סקירה שיטתית
תגובות