סרטן ושט 24.01.2023

אורחות חיים והסיכון להופעת סרטן ושט בסין

אכילת יתר ואכילה מהירה נקשרו להיארעות סרטן ושט באזורים עם שכיחות גבוהה של המחלה בסין

תזונה ואורחות חיים בסין. אילוסטרציה

סרטן ושט מהווה בעיה חמורה של בריאות הציבור במדינות רבות, ובמיוחד במדינות מתפתחות. השינויים באורחות חיים, שמטרתם מניעה מוקדמת, המוזכרים בקווים המנחים לטיפול בסרטן ושט, הם מוגבלים. במחקר זה חוקרים ביקשו להעריך את גורמי הסיכון להתפתחות סרטן ושט באיזור בסין בו ישנה היארעות גבוהה של סרטן מסוג זה ולספק ראיות להתערבויות קליניות אפשריות למניעת סרטן ושט.

החוקרים יצרו שאלון לסקירה של תסמינים, אורחות חיים והרגלים הכולל 19 פרטים. המתאם בין ההיארעות של סרטן ושט והרגלים נבחן באופן רטרוספקטיבי בעזרת מילוי שאלונים.

במחקר נכללו 708 נבדקים (365 עם סרטן ושט ועוד 343 מקרי ביקורת) שגויסו משני בתי חולים במרכז סין (Linzhou Esophageal Cancer Hospital and The Third Xiangya Hospital of Central South University) ומילאו שאלונים על אודות התסמינים אותם הם חווים ועל הרגלים ואורחות חיים. החוקרים השתמשו ברגרסיה לוגיסטית מותנית על מנת להעריך את יחסי הסיכויים, עם התחשבות ברווחי בר סמך של 95%.

תוצאות המחקר הדגימו כי חמישה מאפייני אורחות חיים מובילים נמצאו קשורים לסרטן ושט: אכילה מהירה, שתיית אלכוהול, שתייה חמה, עישון ואכילת יתר.

ניתוח חד-משתני הדגים כי 15 מאפיינים הכוללים מין זכר, עישון, שתיית אלכוהול, אכילה מהירה, אכילת יתר, שתייה חמה, אוכל שומני, אוכל קשיח, תה חזק, קשה, שינה מיד לאחר ארוחה, אכילה סמוך לשינה, קושי בצאייה ושימוש בחגורה לילית נמצאו קשורים להתפתחות סרטן ושט (p<0.05 עבור כולם).

רגרסיה לוגיסטית רב-משתנית הדגימה קשר מובהק בין שתיית אלכוהול (יחס סיכויים של 3.609, רווח בר-סמך של 95%, 2.223-5.859; p=0.000), שתייה חמה (יחס סיכויים של 2.672, רווח בר-סמך של 95%, 1.786-3.997; p=0.000), אכילת יתר (יחס סיכויים של 2.11, רווח בר-סמך של 95%, 1.411-3.154; p=0.000), אכילה מהירה (יחס סיכויים של 1.879, רווח בר-סמך של 95%, 1.274-2.772; p=0.001), תה חזק (יחס סיכויים של 1.882, רווח בר-סמך של 95%, 1.171-3.023; p=0.009), אוכל קשה (יחס סיכויים של 1.723, רווח בר-סמך של 95%, 1.113-2.667; p=0.015), עישון (יחס סיכויים של 1.686, רווח בר-סמך של 95%, 1.045-2.72; p=0.032) לבין התפתחות של סרטן ושט.

מסקנת החוקרים היתה כי אורחות חיים לא בריאים של מטופלים באזור עם היארעות גבוהה של סרטן ושט במרכז סין קשורים באופן מובהק להיארעות של סרטן ושט. שינויים באורחות חיים אשר מתייחסים לאורחות חיים אלה, ובמיוחד אכילת יתר ואכילה מהירה, אשר בדרך כלל אינן נחקרות מספיק למרות היותן נפוצות מאוד, יכולים לשפר את הניהול של סרטן ושט ותוצאי הטיפול בו. ניתן להשתמש בתוצאות מחקר זה כמקור ייחוס לחינוך וטיפול מניעתי.

מקור:

Front. Oncol. Sec. Cancer Epidemiology and Prevention Volume 13 - 2023 | doi: 10.3389/fonc.2023.1077598

נושאים קשורים:  אורחות חיים,  הרגלי אכילה,  סרטן ושט,  גורמי סיכון,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו