סיכון תזונתי 13.07.2023

הקשר בין סיכון תזונתי לחיבור חברתי

האם סוג החיבור החברתי אליו משתייך מטופל קשור לציוני סיכון תזונתי ולשכיחות של סיכון תזונתי? תוצאות מחקר קנדי

אכילה בצוותא, תזונה. אילוסטרציה

במסגרת מחקר CLSAי(Canadian Longitudinal Study on Aging) אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Family Medicine and Community Health, ביקשו החוקרים: (1) לקבוע את סוגי החיבור החברתי של מבוגרים קנדים בני 45 ומעלה ו-(2) לבחון האם סוג החיבור החברתי אליו משתייך מטופל קשור לציוני סיכון תזונתי ולשכיחות של סיכון תזונתי.

מחקר זה בוצע במתכונת רטרוספקטיבית וכלל סך של 17,051 נבדקים בגילאי 45 ומעלה עם מידע ממצב הבסיס והמעקב הראשון במסגרת מחקר CLSA.

תוצאות המחקר הדגימו כי ניתן לסווג את משתתפי CLSA לאחד משבעה סוגי חיבור חברתי שונים, בטווח של מוגבל ועד מגוון. נמצא כי ישנו קשר מובהק בין רמת חברתיות לציוני הסיכון התזונתי ואחוז האנשים הנמצאים בסיכון תזונתי (בשתי נקודות הזמן).

אנשים עם חיבור חברתי מוגבל היו בעלי ציוני סיכון תזונתי נמוכים יותר ונטו יותר להיות בסיכון תזונתי, בעוד שאנשים עם חיבור חברתי מגוון היו בעלי ציוני סיכון תזונתי גבוהים יותר ובעלי סיכוי נמוך יותר להיות בסיכון תזונתי.

מתוצאות מחקר זה עולה כי רמת החיבור החברתי קשורה לסיכון תזונתי, וזאת בקרב מבוגרים קנדים בגיל העמידה ומעלה. מתן הזדמנויות למבוגרים להעמיק ולגוון את החיבורים החברתיים שלהם עשוי להפחית את שכיחות הסיכון התזונתי. אנשים עם חברתיות מוגבלת יותר צריכים להיבדק באופן יזום ותדיר יותר להערכת סיכון תזונתי.

נושאים קשורים:  חיבור חברתי,  סיכון תזונתי,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו