סרטן ריאות 31.07.2023

שינוי בממצאי צילום חזה, מצב העישון והסיכון לסרטן ריאות

במחקר נמצא כי מגמות השינוי בממצאים בצילומי חזה משקפות שינוי בסיכון להיארעות ותמותה עקב סרטן ריאות, עם הבדלים בסיכונים עבור נבדקים מעשנים או שעישנו בעבר

ריאות, תצלום רנטגן (צילום: אילוסטרציה)
ריאות, תצלום רנטגן (צילום: אילוסטרציה)

למרות העלייה בשימוש בטומוגרפיה ממוחשבת (Computed Tomography - CT ), צילום רנטגן של החזה (Chest X-Ray - CXR) עדיין מהווה בדיקת הבחירה לצורך זיהוי של גידול ממאיר בריאות (Lung Cancer - LC) במתאר של רפואה ראשונית. עם זאת, טרם ידוע מה הקשר בין מגמות הממצאים ב-CXR ועישון לבין הסיכון להתפתחות LC.

במחקר זה נכללו 52,486 נבדקים ממחקר PLCOי(Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer) ו-22,194 נבדקים ממחקר NLST (National Lung Screening Trial). הקשר בין מגמות השינוי בממצאים ב-CXR לבין הסיכון להתפתחות LC העורכו בעזרת מודל רגרסיה רב-משתנית על שם COX ואוגם בעזרת שיטות לניתוח-על. ניתוח נוסף בוצע על מנת לחקור את ריבוד הקשרים בין מצב העישון לבין מאפיינים המקושרים להתקדמות ודעיכה בתוצאות של CXR.

תוצאות המחקר הדגימו כי בהשוואה לתוצאות שליליות בהדמיית CXR (stable negative CXR - CXRSN), יחס הסיכונים להיארעות של LC עמד על 2.88 (רווח בר-סמך של 95%, 1.5-5.52) עבור CXR שנעשה חיובי (gain of positive CXR - CXRGP), 3.86 (רווח בר-סמך של 95%, 2.03-7.35) עבור תוצאת CXR חיובית יציבה (stable positive CXR - CXRSP) ו-1.08 (רווח בר-סמך של 95%, 0.8-1.46) עבור חלוף תוצאה חיובית ב-CXRי(loss of positive CXR - CXRLP). לעומת זאת הסיכון לתמותה עקב LC עמדו על 1.58 (רווח בר-סמך של 95%, 1.33-1.87), 2.56 (רווח בר-סמך של 95%, 1.53-4.29) ו-1.05 (רווח בר-סמך של 95%, 0.89-1.25), בהתאמה.

מגמות דומות נצפו גם עבור נבדקים עם מצב עישון משתנה. עם זאת, הסיכון להתפתחות LC עבור נבדקים שעישנו מתישהו בחיים, בקבוצת CXRGP היתה משמעותית יותר בהשוואה לנבדקים בקבוצת CXRSP (יחס סיכונים של 2.95 [רווח בר-סמך של 95%, 2.25-3.38] לעומת 2.59 [רווח בר-סמך של 95%, 1.33-5.02]), וכן עבור מעשנים בהווה (יחס סיכונים של 2.33 [רווח בר-סמך של 95%, 1.7-3.18] לעומת 2.26 [רווח בר-סמך של 95%, 1.06-3.88]).

יתרה מזאת, בהשוואה לנבדקים שמעולם לא עישנו מקבוצת CXRSN, היעדר התקדמות ב-CXR הדגים יחס סיכונים להיארעות של LC של 7.39 (רווח בר-סמך של 95%, 5.6-9.75) עבור מטופלים שעישנו בעבר ו-31.45 (רווח בר-סמך של 23.58-41.95) עבור מעשנים בהווה, עם יחסי סיכונים לתמותה עקב LC של 6.3 (רווח בר-סמך של 95%, 5.07-7.81) ו-21.17 (רווח בר-סמך של 95%, 21.65-34.11), בהתאמה.

אם CXR נעשה חיובי, הסיכון להיארעות של LC עלה באופן משמעותי לכדי 22.04 (רווח בר-סמך של 95%, 15.37-31.6) עבור מעשני עבר ו-71.97 (רווח בר-סמך של 95%, 48.82-106.09) עבור מעשנים בהווה, עם סיכון לתמותה עקב LC של 11.9 (רווח בר-סמך של 95%, 8.58-16.5) ו-38.92 (רווח בר-סמך של 95%, 27.04-56.02), בהתאמה.

CXRLP נמצא קשור לירידה בסיכון ל-LC. עם זאת, נבדקים שמעשנים אשר עבורם CXR נעשה שלילי, הסיכון המוגבר להיארעות ותמותה עקב LC לא נעשה בלתי מובהק. בנוסף, עישון נמצא קשור באופן מובהק לעליה בסיכון ל-CXRGP אך לא ל-CXRLP.

מסקנת החוקרים היתה כי הסיכון להתפתחות LC נמצא שונה במגמות השינוי בממצאים ב-CXR, עם שינויים כתלות במצב העישון של הנבדק. כיוון שכך, יש להציע תכנית התערבות מקיפה הכוללת מעקב אחרי מגמות הממצאים ב-CXR ומצב העישון על מנת להפחית את הסיכון של LC.

מקור:

Front. Oncol., 18 July 2023 Sec. Cancer Epidemiology and Prevention Volume 13 - 2023 | https://doi.org/10.3389/fonc.2023.1203320

נושאים קשורים:  צילום חזה,  מעקב,  עישון,  תמותה,  סרטן ריאות,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו

עולם הפוך: מעיתון שמתיימר להיות מדעי היינו מצפים שידע איך תולים צילום רנטגן