טרשת נפוצה 13.08.2023

איכות התזונה משפיעה על רמת המוגבלות בחולי טרשת נפוצה

חולי טרשת נפוצה שאיכות תזונתם היתה נמוכה יותר סבלו ממוגבלות מתקדמת יותר כתוצאה ממחלתם. קשר זה נמצא בולט במיוחד בכל הנוגע לצריכת שומן

תזונה. אילוסטרציה

גורמים ברי-שינוי הקשורים לאורח החיים, ביניהם תזונה, נמצאו כמעורבים בהתקדמות של טרשת נפוצה (MS), אך הראיות הפרוספקטיביות בנוגע לכך מצומצמות יחסית. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת European Journal of Neurology, מטרת החוקרים היתה לבחון את הקשרים הפרוספקטיביים בין איכות התזונה לבין מוגבלות עתידית. הקשרים נבחנו לאורך תקופה של 7.5 שנים בקרב עוקבה בינלאומית של חולי MS.

במסגרת המחקר החוקרים ערכו אנליזה על נתוניהם של 602 משתתפי מחקר ה-HOLISMי(Health Outcomes and Lifestyle In a Sample of people with Multiple sclerosis). איכות התזונה הוערכה באמצעות modified Diet Habits Questionnaireי(DHQ), והמוגבלות הוערכה באמצעות ציוןPatient-determined MS Severity Scoreי(P-MSSS). מאפייני המוגבלות הוערכו באמצעות רגרסיות לוג-בינומית, לוג-מולטינומית ורגרסיה ליניארית, עם תיקנון למשתנים דמוגרפיים וקליניים, בהתאם לצורך.

מתוצאות החוקרים עולה כי ציון כולל גבוה יותר ב-DHQ בבסיס המחקר (>80-89,>89%) נקשר עם סיכונים נמוכים יותר ל-P-MSSS מוגבר לאחר 7.5 שנים (יחס סיכונים מתוקנן 0.46, רווח בר-סמך של 95%: 0.23, 0.91 סיכון יחסי מתוקנן, 0.48, רווח בר-סמך של 95%, 0.26, 0.89, בהתאמה), וכן עם צבירה נמוכה יותר ב-P-MSSS (aβ = −0.38, רווח בר-סמך של 95% 0.78, 0.01 ; aβ = −0.44, רווח בר-סמך של 95%  −0.81, −0.06).

מבין כלל תחומי ה-DHQ, נמצא כי הציון בתת הקבוצה של צריכת שומן נקשרהבאופן החזק ביותר למוגבלות עתידית. כמו כן, במשתתפים אשר בהשוואה לנתוני הבסיס הראו ירידה בציון הכולל של ה-DHQ לאחר 2.5 שנים נצפה סיכון גבוה יותר לעלייה ב-P-MSSS לאחר תקופה של 7.5  שנים (סיכון יחסי מתוקנן, 2.77, רווח בר-סמך של 95%, 1.18, 6.53). בנוסף, משתתפים אלה נמצאו עם סיכון מוגבר לצבירה של P-MSSS (aβ = 0.30, רווח בר-סמך של 95% 0.01, 0.60).

עוד עולה מתוצאות המחקר כי מטופלים אשר בבסיס המחקר דיווחו על צריכת בשר ומוצרי חלב הראו סיכון גבוה יותר לעלייה ב-P-MSSS לאחר 7.5  שנים (סיכון יחסי מתוקנן, 2.06, רווח בר-סמך של 95%, 1.23, 3.45 ; סיכון יחסי מתוקנן, 2.02, רווח בר-סמך של 95%, 1.25, 3.25), ולצבירה גדולה יותר של P-MSSS (aβ = 0.28, רווח בר-סמך של 95% 0.02, 0.54; aβ = 0.43, רווח בר-סמך של 95% 0.16, 0.69, בהתאמה).

עם זאת, צריכת הבשר המדווחת הושפעה על ידי איכות התזונה כמשתנה מתערב. שינויים בצריכה של בשר או מוצרי חלב בהשוואה לנתוני הבסיס נקשרו באופן לא עקבי עם מוגבלות בהמשך.

לסיכום, החוקרים הדגימו כי בחולי MS קיים קשר חזק בין איכות התזונה לבין החמרה במוגבלות לטווח ארוך. בהמשך לכך, החוקרים מציינים כי שינויים תזונתיים עשויים לייצג נקודת התערבות אפשרית במטרה להפחית את המוגבלות הקשורה למחלת ה-MS.

נושאים קשורים:  טרשת נפוצה,  תזונה,  מוגבלות,  אורח חיים,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו