שורדי סרטן 10.12.2023

הקשר בין מצב עישון לאיכות חיים בריאותית בשורדי סרטן

חלק מהמטופלים האונקולוגים שעישנו טרם האבחנה ממשיכים לעשן גם לאחריה. כיצד משפיע ההרגל על איכות החיים הבריאותית שלהם?

עישון. אילוסטרציה

יש סיבות רבות להידרדרות באיכות חיים מקושרת לבריאות (Health-Related Quality of Life - HRQoL) בקרב שורדי סרטן. חלק מהמטופלים האונקולוגים שעישנו טרם האבחנה בסרטן ממשיכים לעשן, הרגל שייתכן מאוד ותורם להידרדרות משמעותית יותר ב-HRQoL. מטרת מחקר זה היתה לבחון את הקשר בין מצב עישון ו-HRQoL בשורדי סרטן.

במחקר חתך זה נכלל מידע מדיווח עצמי של 39,578 נבדקים עם רקע אונקולוגי מתוך מאגר המידע Behavioral Risk Factor Surveillance Systemי(BRFSS), שנאסף משאלונים שמולאו בשנים 2016 ו-2020.

התוצא המשולב הרב מימדי שנבחן נוצר לצורך הערכה של HRQoL וכלל ארבעה מימדים: בריאות כללית, בריאות נפשית, בריאות גופנית והגבלת תנועה. לאחר תיקנון עבור מורכבות מבנה השאלון, החוקרים השתמשו במודל של רגרסיה לוגיסטית על מנת לבחון את הקשר בין מצב עישון ו-HRQoL ירוד, עם תקנון עבור מערפלים דמוגרפיים, סוציואקונומיים וכאלה המקושרים לבריאות.

תוצאות המחקר הדגימו כי לאחר תקנון עבור מערפלים אפשריים, מעשנים עכשוויים מדגימים HRQoL ירוד בהשוואה לנבדקים שמעולם לא עישנו (יחס סיכויים של 1.65, רווח בר-סמך של 95%, 1.4-1.93). יתרה מזאת, מעשנים לשעבר הדגימו HRQoL ירוד בהשוואה לנבדקים שמעולם לא עישנו, אך הקשר לא היה חזק כמו עבור מעשנים עכשוויים (יחס סיכויים של 1.22).

מסקנת החוקרים היתה כי לעישון יש קשר עם HRQoL ירוד עבור שורדי סרטן. ממצאים אלה מדגישים את החשיבות של תיעדוף הפסקת עישון עבור נבדקים אלה ויצירת תכנית טיפולית מותאמת אישית שתתמוך ביעד זה.

מקור:

Front. Oncol. Sec. Cancer Epidemiology and Prevention Volume 13 - 2023 | doi: 10.3389/fonc.2023.1261041

נושאים קשורים:  עישון,  איכות חיים מקושר לבריאות,  שורדי סרטן,  BRFSS,  אורחות חיים,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו