סוכרת 20.02.2024

ירידה במורכבות גלוקוז קשורה במובהק לתפקוד קוגניטיבי בסוכרת

במחקר נבחן הקשר בין מורכבות של סדרות זמן של גלוקוז ותפקוד קוגניטיבי במבוגרים עם סוכרת מסוג 2. הנה התוצאות

ניטור גלוקוז. אילוסטרציה

לאחרונה פורסמו בכתב העת Diabetes, Obesity And Metabolism ממצאיו של מחקר בו חוקרים ביקשו לאפיין את התרומות ההשוואתיות של אינדיקטורים גליקמיים שונים לתפקוד קוגניטיבי ולחקור עוד את הקשרים בין האינדיקטור המשמעותי ביותר לתפקוד קוגניטיבי, יחד עם שינויים מוחיים קשורים.

במחקר הוכללו 449 חולים עם סוכרת מסוג 2 שהשלימו ניטור רציף של גלוקוז והערכות קוגניטיביות. מתוכם, 139 עברו הדמיית תהודה מגנטית פונקציונלית כדי להעריך את המבנה המוחי ושינויים במעגל עצבי הריח.

משקל יחסי ואנליזות הרגישות של Sobol הופעלו כדי לאפיין את התרומות ההשוואתיות של אינדיקטורים גליקמיים שונים לתפקוד קוגניטיבי. למורכבות של אינדקס סדרת זמן של גלוקוז (CGI) נמצא קשר בולט יותר עם פגיעה קוגניטיבית קלה (MCI) בהשוואה להמוגלובין מסוכרר וסטיית תקן.

הפרופורציה ויחסי הסיכויים המתואמים לרב-משתנים (ORs) עבור MCI עלו כאשר שליש CGI ירד (שליש 1: קבוצת הייחוס [>4]; שליש 2: [3.6-4.0] יחס הסיכויים 1.23, רווח בר סמך 95% 0.68-2.24; שליש 3 [<3.6] יחס הסיכויים 2.27, רווח בר סמך 95% 1.29-4.0).

ירידה ב-CGI היתה קשורה לירידה קוגניטיבית בתפקוד הניהולי ובתשומת הלב. יתר על כן, חולים עם ירידה ב-CGI התייצגו עם פעילות חוש ריח פחות מפותחת בקליפת המוח האורביטו-פרונטלית השמאלית (OFC) ששיבשה את הקישוריות התפקודית בין ה-OFC השמאלי לגירוס האחורי הימני. אנליזת תיווך הראתה שהפעלת OFC השמאלית תיווכה חלקית את הקשרים בין CGI לתפקוד ניהולי.

החוקרים הסיקו כי ירידה במורכבות הגלוקוז קשורה קשר הדוק לתפקוד קוגניטיבי ולהפרעות בהפעלת המוח בסוכרת.

מקור:

Yu C, Wang Y, Zhang B, et al. Associations between complexity of glucose time series and cognitive function in adults with type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2024; 26(3): 840-850. doi:10.1111/dom.15376

נושאים קשורים:  סוכרת סוג 2,  גלוקוז,  תפקוד קוגניטיבי,  CGI,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו