לידה מוקדמת 25.04.2024

האם תזמון הפסקת עישון בהריון משפיע על הסיכון ללידה מוקדמת?

מחקרים הראו תועלת בהפסקת עישון עבור נשים בהריון למניעת לידה מוקדמת, אולם טרם ידוע מהו התזמון המיטבי להפסקת עישון. במחקר נבחנה השפעה זו של הפסקת עישון בשלבי הריון שונים

עישון בהריון. אילוסטרציה

למרות שמספר מחקרים הראו תועלת בהפסקת עישון עבור נשים בהריון למניעת לידה מוקדמת (Preterm birth - PTB), טרם ידוע מה התזמון המיטבי להפסקת עישון. מטרת המחקר היתה לבחון את הקשר בין הטרימסטר בהריון בו האם הפסיקה לעשן לבין הפחתת הסיכון ל-PTB.

במחקר נכללו 199,453 לידות חי במערב ניו יורק בין השנים 2004-2018. החוקרים חילקו את הנבדקות לשש קבוצות על בסיס דיווח עצמי על אודות עישון סיגריות לפני ההריון ובמהלך כל טרימסטר: לא מעשנות, גמילה בכל טרימסטר, מעשנות במהלך כל ההריון ועישון לא שיטתי במהלך ההריון.

יחסי סיכונים ורווחי בר-סמך של 95% הוערכו בעזרת רגרסיה פוייסונית על מנת לבחון את המתאם בין הפסקת עישון לבין PTB. החוקרים העריכו את ההשלכות של שימוש בסמים, גיל האם, מוצא אתני ו-BMI טרום-הריוני על השפעה של הפסקת העישון על PTB באמצעות יחס סיכונים יחסיים (Ratio of Relative Risk - RRR) וסיכון יחסי עודף עקב אינטראקציה (relative excess risk due to interaction - RERI).

תוצאות המחקר הדגימו כי 6.7% מהנשים חוו PTB,י14.1% עישנו במהלך כל ההריון ו-3.4%, 1.8% ו-0.8% הפסיקו לעשן בטרימסטר ראשון, שני ושלישי בהתאמה.

בהשוואה לנשים שלא עישנו מעולם, גמילה מעישון במהלך טרימסטר שלישי להריון (יחס סיכויים של 1.2, רווח בר-סמך של 95%, 1.01-1.43) ועישון רציף המהלך כל ההריון (יחס סיכויים של 1.27, רווח בר-סמך של 1.21-1.33) נמצאו קשורים לעלייה בסיכון ל-PTB, בעוד הפסקת עישון במהלך טרימסטר ראשון או שני או עישון לא סדור לא נמצאו קשורים כלל ל-PTB.

אינטראקציה חיובית מצטברת נצפתה בין גיל האם והפסקת עישון בשלב מתקדם בהריון או עישון במהלך כל ההריון עבור הסיכון ל-PTB (RERI של 0.17, רווח בר-סמך של 95%, 0-0.36) ואינטראקציה שלילית נצפתה עבור BMI טרום הריוני של מעל 30 ק"ג/מ2 (שיעור יחסי סיכונים של 0.7, רווח בר-סמך של 0.63-0.78; RERI של -0.42, רווח בר-סמך של 95% -0.56 ועד -0.3).

מסקנת החוקרים היתה כי בהשוואה לנשים שלא עישנו מעולם, עישון במהלך ההריון כולו או גמילה מעישון במהלך הטרימסטר השלישי להריון נמצאו קשורים לעלייה בסיכון של PTB, ואילו גמילה מעישון בשלבים מוקדמים יותר של ההריון לא נקשרה לסיכון ל-PTB.

מקור:

Zhu K, Shelton J, Li C, Mendola P, Barnabei VM, Myneni AA, Giovino GA, Stevens R, Taylor RN, Niu Z, Mu L. Association between maternal cigarette smoking cessation and risk of preterm birth in Western New York. Paediatr Perinat Epidemiol. 2024 Apr 1. doi: 10.1111/ppe.13075. Epub ahead of print. PMID: 38558461.

נושאים קשורים:  הריון,  לידה מוקדמת,  גמילה מעישון,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו