גידולי ריאה 13.05.2024

הבדלים בין גידולים ריאתיים בנבדקים שמבצעים בדיקות סקר לבין אלו שמחוץ למסגרת הגילאים

השוו בין מאפייני הגידולים ותוצאים של נבדקים בגילאי 50-80 המבצעים בדיקות סקר לזיהוי מוקדם של סרטן ריאות לבין נבדקים מתחת לגיל 50 ומעל גיל 80 שלא מועמדים לביצוע בדיקות סקר בשל גילם

סרטן הריאה. אילוסטרציה

הסיכון להתפתחות סרטן ריאות בנבדקים שאינם בגיל המתאים לעבור בדיקות סקר שהתגלו אצלם באופן אקראי קשריות ריאתיות איננו מאופיין היטב. במחקר זה החוקרים העריכו את הסיכון של סרטן ריאות בשתי עוקבות של נבדקים שאינם מועמדים לביצוע בדיקות סקר הודות לגילם, במסגרת התכנית לקשריות ריאתיות (Lung Nodule Program - LNP).

במחקר תצפיתי פרוספקטיבי זה השוו את הסיכון המצטבר על פני שנתיים לאבחנה של סרטן ריאות, מאפייני גידולים ריאתיים ושרידות כוללת בין נבדקים בגילאי 50-80 שנים שעברו בדיקות סקר עם טומוגרפיה ממוחשבת עם מינון נמוך (low-dose computed tomography - LDCT) לבין נבדקים במסגרת LNP בגילאי 35-50 (צעירים) שנים ו-80 שנים ומעלה (קשישים).

בין השנים 2015-2022 אובחנו 329 (3.43%) נבדקים באמצעות LDCT לעומת 39 (1.07%) צעירים ו-172 (6.87%) קשישים במסגרת LNP. ההיארעות המצטברת על פני שנתיים של סרטן ריאות עמד על 3% (רווח בר-סמך של 95%, 2.6-3.4%) לעומת 0.79% (רווח בר-סמך של 95%, 0.54-1.1%) לעומת 6.5% (רווח בר-סמך של 95%, 5.5-7.6%), בהתאמה, אך הסיכון לאבחנה של סרטן ריאות היה דומה בין נבדקים צעירים בקבוצת LNP ועבור נבדקים עם קשרית בדרגה Lung-RADS 1י(Lung CT Screening Reporting and Data System 1) [יחס סיכונים מתוקנן של 0.88, רווח בר-סמך של 95%, 0.5-1.56], ו-Lung-RADS 2 (יחס סיכונים מתוקנן של 1, רווח בר-סמך של 95%, 0.58-1.72). הסיכון להתפתחות סרטן ריאות עבור קשישים בקבוצת LNP היה גבוה משל נבדקים עם קשריות בדרגה Lung-RADS 3 (יחס סיכונים מתוקנן של 2.34, רווח בר-סמך של 95%, 1.5-3.65) אך פחות משל Lung-RADS 4 (יחס סיכונים מתוקנן של 0.28, רווח בר-סמך 0.22-0.35). עבור 62.92% מהנבדקים שאובחנו באמצעות LDCT המחלה הייתה בדרגה 1-2 לעומת 33.33% מהנבדקים הצעירים בקבוצת LNPי(p=0.003) ו-48.26% מהנבדקים הקשישים בקבוצת LNPי(p=0.0004). לעומת זאת מחלה דרגה 4 זוהתה עבור 16.72%, 41.03% ו-29.65%, בהתאמה. שיעורי השרידות המצטברים כעבור חמש שנים עמדו על 57% (רווח בר-סמך של 95%, 48-67), 55% (רווח בר-סמך של 95%, 39-79) ו-24% (רווח בר-סמך של 95%, 15-40), בהתאמה (p log rank<0.0001). הוצאות היו זהות גם לאחר הוצאת כלל הנבדקים עם רקע של ממאירות.

מסקנת החוקרים הייתה כי LNP תורם באופן צנוע לנבדקים שמחוץ למסגרת הגילאים המתאימה לביצוע בדיקות סקר לזיהוי מוקדם של סרטן ריאות. ההבדלים במאפיינים הקליניים ובתוצאים רומזים על שוני במאפיינים הביולוגיים של הגידולי הריאתיים בכל שלוש הקבוצות.

מקור:

Liao, W., Fehnel, C., Goss, J., Shepherd, C. J., Qureshi, T., Matthews, A. T., Ray, M. A., Faris, N. R., Pinsky, P. F., Smeltzer, M. P., & Osarogiagbon, R. U. (2024, April). Incidentally detected lung cancer in persons too young or too old for lung cancer screening in a Mississippi Delta cohort. Journal of Thoracic Oncology. Elsevier.

נושאים קשורים:  גידולי ריאה,  בדיקות סקר,  סרטן ריאות,  קשריות ריאתיות,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו