מלנומה 15.05.2024

הערך הפרוגנוסטי של סמנים ביולוגיים שונים למלנומה

מהו הערך הפרוגנוסטי של של יחס טסיות, נויטרופילים ומונוציטים ללימפוציטים לשרידות כוללת ומסוימת למלנומה?

תאי T לימפוציטים. אילוסטרציה

הערך הפרוגנוסטי של יחס נויטרופילים ללימפוציטים (Neutrophil-Lymphocyte Ratio - NLR), יחס טסיות ללימפוציטים (Platelet-Lymphocyte Ratio-  PLR) ויחס מונוציטים ללימפוציטים (Monocyte-Lymphocyte Ratio - MLR) בנבדקים עם מלנומה, שנוי במחלוקת.

במחקר עוקבה רטרוספקטיבי זה שבוצע במרכז רפואי יחיד בין השנים 1998-2020 נכללו 2,721 נבדקים עם מלנומה פולשנית. משך המעקב החציוני עמד על 8.23 שנים (טווח בין-רבעוני של 4.41-13.25).

תוצאות המחקר הדגימו כי הערך החציוני בבסיס של NLR,יPLR ו-MLR עלה באופן מובהק (p<0.001) עם העלייה בדרגת המחלה על פי הוועדה האמריקאית המשותפת לסרטן. ערכי הסף המיטביים עבור NLR,יPLR ו-MLR נקבעו כ-2.1, 184 ו-0.2 בהתאמה.

בניתוח רב-משתני נמצא כי NLR של 2.1 ומעלה, PLR של 184 ומעלה ו-MLR של 0.2 ומעלה מהווים גורמי סיכון עצמאיים לשרידות מסוימת למלנומה, קצרה יותר באופן מובהק (NLR: יחס סיכונים של 1.3, רווח בר-סמך של 95%, 1.06-1.6, p=0.013; PLR: יחס סיכונים של 1.37, רווח בר-סמך של 95%, 1.06-1.76, p=0.014; MLR: יחס סיכונים של 1.29, רווח בר-סמך של 95%, 1.05-1.58, p=0.015).

שרידות כוללת (NLR: יחס סיכונים של 1.39, רווח בר-סמך של 95%, 1.19-1.64, p<0.001; PLR: יחס סיכונים של 1.44, רווח בר-סמך של 95%, 1.19-1.74, p<0.001; MLR: יחס סיכונים של 1.42, רווח בר-סמך של 95%, 1.21-1.66, p<0.001). ערכים גבוהים של NLR ו-MLR נמצאו קשורים לשרידות ללא-הישנות ירודה, בעוד PLR לא.

מסקנת החוקרים היתה כי רמות NLR,יPLR ו-MLR בבסיס זוהו כגורמי סיכון עצמאיים עבור פרוגנוזה של מלנומה.

מקור:

Ertekin SS, Mangas C, Riquelme-Mc Loughlin C, Carrera C, Malvehy J, Puig S, Podlipnik S. Prognostic Value of the Neutrophil-to-lymphocyte Ratio, Platelet-to- lymphocyte Ratio and Monocyte-to-lymphocyte Ratio in Melanoma Patients: A Cohort Study. Acta Derm Venereol. 2024 Apr 24;104:adv27571. doi: 10.2340/actadv.v104.27571. PMID: 38655656; PMCID: PMC11064678.

נושאים קשורים:  פרוגנוזה,  יחס נויטרופילים ללימפוציטים,  יחס טסיות ללימפוציטים,  יחס מלנוציטים ללימפוציטים,  שרידות,  מלנומה
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו