הכנס השישי של החוג לרפואת אורחות חיים

תאריך פרסום הארוע: 26.12.2018, 17:08
מיקום: מלון פסטורל, כפר בלום
מועד התחלה: 2 במאי 2019, 09:00
מועד סיום: 4 במאי 2019, 10:00